ÄNDAMÅL

Att i någon mån för framtiden trygga offentligt utförande av god kammarmusik i Göteborg, av fondens årliga avkastning lägges en tiondel till kapitalet och återstoden utbetalas till styrelsen för Göteborgs Orkesterförening, som däröver håller särskild bokföring. Styrelsen har att antingen själv anordna kammarmusikkonserter eller lämna understöd till nuvarande eller blivande kammarmusiksällskap i Göteborg. I båda dessa fall har styrelsen att tillse att utförandet av konserterna anförtros åt framstående konstnärer på detta område, vare sig inhemska eller utländska.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Henriette Magnus kammarmusikfond
Organisationsnummer:857201-1529
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:641 140 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS