ÄNDAMÅL

Af räntan skola 2/3 utdelas såsom pensioner, hvardera om minst sexhundra /600/ kronor per år eller motsvarande belopp efter vid tiden för tilldelningen gällande penningvärde, och 1/3 såsom tillfälliga gåfvor, hvardera af storlek som ofvan, allt tillbehöfvande i Stockholm, manliga och kvinnliga, som sett bättre dagar, företrädesvis gamla och sjuka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond
Organisationsnummer:802407-4844
Adress:
  • Stockholms Borgerskap
  • Högalidsgatan 26-28
  • 117 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7208900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS