ÄNDAMÅL

All uppkommande avkastning, vartill räknas å premieobligationerna utfallande vinster, skall av Notariatavdelningen utbetalas till mig så länge jag lever. Efter min död skall den behållna årliga avkastningen utbetalas till kyrkoherden i församlingen Emil Ohly att av honom utan redovisning disponeras för understöd till fattiga inom församlingen. Efter kyrkoherde Ohlys död skall avkastningen i stället överlämnas till den, skyddsföreningen därtill utser, att disponeras för föreningens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Kolberts Minnesfond 1936
Organisationsnummer:802478-2438
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40  STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-365 365
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS