ÄNDAMÅL

Att utöva hjälpverksamhet till boende inom fastigheter tillhöriga Stiftelsen Isaak Hirsch Minne, org.nr. 802001-4380, som är i särskilt behov av ekonomiska bidrag för rekreation, trevnad, aktivering och/eller trivselfrämjande åtgärder samt rehabilitering. Stiftelsens syften skall, med beaktande av vad som anges under § 4 nedan, tillgodoses genom att höst nio tiondelar (9/10) av den totala årliga avkastningen i form av räntor, utdelningar och nettovärdet av realisationsvinser disponeras för bidrag inom de områden som ligger inom stiftelsens ändamål.Ett särskilt belopp om tugofemtusen (25 000) kronor av donationskapitalet skall användas för att möjliggöra extra ekonomiska bidrag inom stiftelsens ändamål i sambad med donators 95-åriga födelsedag den 22 oktober 2011.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Hirsch Minnesfond
Organisationsnummer:802426-7570
Adress:
  • Stiftelsen Isaak Hirschs Minne
  • Igeldammsgatan 4A
  • 112 49 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-653 65 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS