ÄNDAMÅL

Ändamålet är att ge understöd åt fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderlösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertagas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Hansons Donationsfond
Organisationsnummer:857200-6990
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 046 231 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS