ÄNDAMÅL

Av årliga räntan, sedan först en tiondel lagts till kapitalet, till elev, som visat fallenhet för och med framgång bedrivit studier i matematik, utdelas ett stipendium av högst 100 kronor vid höstterminens avslutning. I den händelse utdelningen av fonden skulle växa så, att ytterligare stipendier á 100 kronor kunna utdelas, må så ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erland Lönnerholms minne
Organisationsnummer:802479-1462
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 699 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS