ÄNDAMÅL

Det må stå nationen fritt att genom förvaltningsnämnden mot af nämnden bestämd lämplig ränta till behöfvande landsmän utlåna medel ur fonden. Lånevillkoren bestämmas för hvarje fall af nämnden. Dylikt lån bör dock ej utestå längre tid än åtta år. Af afkastningen å fondens medel lägges årligen 20 % till kapitalet, hvarvid, om öretal uppkommer, det för afsättning till kapitalet afsedda beloppet må nedjemnas till närmast lägre kronotal. Återstående del af … afkastningen å fondens medel lemnas genom förvaltningsnämnden till manlig studerande af nationen, som med intresse egnar sig åt studiet af något eller några bland de klassiska ämnena (latin, grekiska och klassisk fornkunskap och antikens historia). Skulle sådan sökande ej finnas, bör äfven denna del af fondens afkastning läggas till dess kapital, men må den annars tilldelas manlig studerande, som med intresse egnar sig åt andra humanistiska studier. Den som mottager beloppet, erhåller detta som lån utan ränta med återbetalningsskyldighet till fonden, så snart han utan större svårighet ser sig istånd dertill. Återburet belopp lägges till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erkebiskop A.N. Sundbergs minnesfond
Organisationsnummer:802426-6150
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS