ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att 9/10 av avkastningen å kapitalet såvitt möjligt årligen utdelas för att i det sjukhem, som stadsfullmäktige i Malmö på förslag av ”Föreningen för vård av kroniskt sjuka konvalescenter i Malmö” under 1931 beslutat skola uppföras i Malmö, bereda vård och underhåll av kroniskt sjuka från Malmö stad, samt att återstoden av avkastningen skall tilläggas fondkapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erikera Qvistgaards donationsfond
Organisationsnummer:846500-7774
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS