ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen en tiondel läggas till kapitalet och återstoden utdelas för tillgodoseende av vård och utbildning ifråga om handikappade barn inom Värmlands län, vilkas behov av sådana åtgärder icke kunna tillgodoses på annat sätt, varvid noga skall tillses, att de medel, som sålunda ställas till förfogande, verkligen komma nämnda barn till godo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Valfrid och Maria Alfrida Jakobssons fond
Organisationsnummer:802480-9314
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:138 376 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS