ÄNDAMÅL

Räntan skall nyttjas till dels skötsel av Erik och Märta Anderssons gravplats (med blomsterutsmyckning och vinterkrans), dels annat ändamål, som kyrkorådet bestämmer.I ett gåvobrev daterat den 27 december 1996 förordnas om ett tillägg till stiftelsen, där 10 000 kr överlämnas till Hackvads församling att användas för gravskötsel av gravplats nr 252-253 på Hackvads kyrkogård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Märta Anderssons fond
Organisationsnummer:875001-9724
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS