ÄNDAMÅL

Räntan skall nyttjas till dels skötsel av Erik och Märta Anderssons gravplats (med blomsterutsmyckning och vinterkrans), dels annat ändamål, som kyrkorådet bestämmer. I ett gåvobrev daterat den 27 december 1996 förordnas om ett tillägg till stiftelsen, där 10 000 kr överlämnas till Hackvads församling att användas för gravskötsel av gravplats nr 252-253 på Hackvads kyrkogård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Märta Anderssons fond
Organisationsnummer:875001-9724
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS