ÄNDAMÅL

Att till lika delar tillfalladels Institutionen för Cellforskning vid Uppsala Universitet med ändamål att där stödja bedriven cancerforskning;Att stödja sådana forskningsprojekt inom institutionen för cellforskning som även skulle kunna erhålla stöd från Riksföreningen mot cancer (cancerfonden).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Mai Pehrssons fond
Organisationsnummer:817604-8372
Adress:
  • SLU, Adm. byrån
  • Box 7070
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS