ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall av Filosofiska Institutionen användas till främjande av den vetenskapliga undervisningen på så sätt, att deras nettoavkastning – med iakttagande av nedanstående förvaltningsföreskrifter – anlitas för översättningsarvoden och tryckning när det gäller att från utländskt språk till svenska överföra aktuella filosofiska alster i bok- eller uppsatsform.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Gurli Hultengrens fond för filosofi vid Uppsala Universitet
Organisationsnummer:802404-1033
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS