ÄNDAMÅL

Återstoden av avkastningen skall användas till att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt Lövskogsskötsel i Sydsverige. Detta skall ske genom att årligen dela ut stipendier till unga män som i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond
Organisationsnummer:802409-4107
Adress:
  • Kung. Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS