ÄNDAMÅL

Att främja utvecklingsstördas fysiska och andliga vård. Med begreppet utvecklingsstörda avses förståndshandikappade personer och sådana med autistiskt syndrom. Stiftelsens verksamhet begränsas till Uppsala kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond
Organisationsnummer:817605-6946
Adress:
  • Karin Sonnander
  • Inst för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Sciense Park
  • 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:018-6111156
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS