ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att afkastningen användes till stipendier och lån åt Bergslagets arbetare och tjänstemän för praktiska arbetsstudier i utlandet till främjande av produktionen vid Bergslagets verk äfvensom för ökad avsättning af vid Bergslagets verk framställda produkter.Stipendier och lån skall lämnas till personer, som Bergslagets styrelse må finna äga förmåga att använda studiebidragen till såväl Berslagets som sin egen nytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Fond
Organisationsnummer:883200-9669
Adress:
  • Stora Enso
  • 791 80 FALUN
Telefonnummer:01046-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 088 011 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS