ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, efter ansökan, tillfalla mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Bidrag ur fonden bör lämpligen användas till sökandens yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond
Organisationsnummer:874001-1757
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten
  • 686 80 SUNNE
Telefonnummer:0565-160 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 872 945 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS