ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar (4/5) av fondens avkastning skall årligen senast den 31 mars på lämpligt sätt genom Handelsbankens försorg tillställas i första hand Akademiska sjukhuset i Uppsala, i andra hand Karolinska sjukhuset i Stockholm att av dem användas till medicinsk forskning. Jag vil att medlen i första hand används till forskning rörande ögon- och blodsjukdomar. Resterande en femtedel (1/5) av avkastningen skall läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Funks Minnesfond
Organisationsnummer:802426-4585
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS