ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till stipendier åt sångbegåvad manlig ungdom med intresse för seriös sång och med hederlig vandel. F.d. medlemmar av Stockholms Gosskör äger företräde vid i övrigt likvärdiga förutsättningar för stipediums erhållande. [..] När fonden uppnått en storlek av kronor 50.000:-, skall avkastningen årligen eller varannat år utdelas till behöriga sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Algårds minnesfond
Organisationsnummer:802477-8212
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071811
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS