ÄNDAMÅL

Att i det svenska samhället främja folkmusiken, folksången och folkdansen. I verksamheten skall samhörigheten mellan musiken, sången och dansen särskilt betonas och särskild vikt läggas vid nyckelharpans fortlevnad och utveckling. Institutet skall primärt ha en inriktning på ungdomars direkta och indirekta kontakt med de nämnda konstformerna samt att främja kontakten mellan genrens amatörer och professionella utövare och ägna uppmärksamhet åt invandrares och minoriteters folkliga musik/sång/dans.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eric Sahlström-Institutet
Organisationsnummer:817301-5234
Adress:
  • Bruksgatan 3
  • 748 50 TOBO
Telefonnummer:0295-34290
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS