ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är understöd åt självständig vetenskaplig forskning inom området för de mänskliga sjukdomarna. I denna forskning inbegripes jämväl det vetenskapliga studiet av åtgärder till bekämpandet av dessa sjukdomar. Skulle utdelning ifrågakomma till forskning på området för kräftsjukdomarna (de elakartade svulsterna) och deras bekämpande, skall företräde givas häråt, därest Medicinska Fakulteten finner, att den planlagda undersökningen kan ur vetenskaplig synpunkt vara värd att utföra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eric, Nelly och Edvin Håkanssons donationsfond
Organisationsnummer:691088-1009
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security