ÄNDAMÅL

Av fondens årliga nettoavkastning skall 1/10-del läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall årligen utbetalas till kyrkorådet i Brandstorps församling att disponeras på sätt nedan sägs. Fondens kapital skall allt framgent behållas orört. Fondens ändamål är att lämna bidrag till driftskostnaderna för församlingshemmet samt för den kyrklliga verksamhet, som där bedrivs eller kommer att bedrivas, för vilket ändamål sålunda disponibel avkastning enligt kyrkorådets närmare bestämmande skall användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emy von Essens fond för Brandstorps församlingshem
Organisationsnummer:802401-9930
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS