ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen utdelas helt eller delvis antingen årligen eller vart annat år eller vart tredje år. Halva avkastningen ställes till medicinska fakultetens direkta förfogande och halva avkastningen må ställas till förfogande för föreståndaren för Sydsvenska Sjukgymnastikinstitutet, med vilken inrättning staten avser att fortsätta den verksamhet, som nu upphör med nedläggandet av Sydsvenska Gymnastikinstitutet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emy Thulins forskningsfond
Organisationsnummer:802478-6207
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS