ÄNDAMÅL

Tio procent av varje års avkastning skall tillföras kapitalet. Resterande belopp må – efter beslut av förvaltarna – om möjligt årsvis användas för . Sammankomster i församlingshemmet med underhållning och förplägnad för kyrkans anställda . Träffar för pensionärer som arbetat i kyrkans tjänst och visat intresse för Mörlunda kyrka . Bidrag till underhåll bla av kyrkans maskinpark och inventarier samt till nyanskaffningar . I övrigt lämna bidrag till ändamål syftande till församlingens och församlingsbornas bästa

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emric Nilssons Minnesfond
Organisationsnummer:802425-4446
Adress:
  • Eva-Lotte Skoog
  • Aspelands Pastorat
  • 577 73 Målilla
Telefonnummer:0495-23021
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 172 795 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS