ÄNDAMÅL

Sedan av stiftelsens avkastning årligen 1/10 lagts till kapitalet skall återstoden delas i två lika delar som av banken utbetalas till Hedvig Eleonora och Matteus församlingar i Stockholm att av dessa utdelas till behövande, ensamma, äldre damer som sett bättre dagar i första hand boende inom respektive församlings ursprungliga geografiska område och i andra hand boende inom den andra församlingens ursprungliga geografiska område och i sista hand inom Stockholms kommun. För den händelse någon av församlingarna inte kan förfoga över hela sin disponibla avkastning äger förvaltaren överlämna överskjutande medel till den andra församlingen alternativt själv tillse att ändamålet blir fullföljt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emmy Eneströms donationsfond
Organisationsnummer:802007-6660
Adress:
  • SEB Private Banking/Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS