ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och vårda fastigheten Näset 161:2 (Stråbodarnas Fäbod), Rättviks kommun, till såväl byggnader, mark och inventarier på ett sådant sätt att det kulturella värdet består i framtiden.Fastigheten Näset 161:2, Rättviks kommun, skall få nyttjas av alla mina efterkommande i nedstigande led jämte familjer.Fastigheten skall hållas tillgänglig för dels barndop, högmässor och dylikt i Svenska Kyrkans eller frireligiöst samfunds regi, dels och för den allmänhet som har intresse av gammal fäbodkultur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emma Sjödins Stråbo
Organisationsnummer:883201-5054
Adress:
  • Janne Sjödin
  • Näset Timmervägen 21
  • 790 70 FURUDAL
Telefonnummer:070-652 05 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:142 642 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS