ÄNDAMÅL

En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till fondens kapital. Nio tiondelar av den årliga avkastningen skall efter stiftelsestyrelsens bestämmande användas till förmån för Manillaskolan enligt följande allmänna riktlinjer: Belöning eller uppmuntran åt elev vid skolan för sidoordnad eller fortsatt utbildning; För hjälp åt elev vid skolan för studier eller studieresa inom- eller utomlands; För studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för flera elever vid skolan gemensamt ändamål; För förvärv av materiel eller annat, som av skolan rektor föreslås. Avkastning som inte används det år den lämnas för användning skall reserveras för användning under följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emma och Johan Pettersons minne
Organisationsnummer:802479-8228
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:010-473 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 922 502 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS