ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att bereda understöd vid iråkad sjukdom och/eller fattigdom åt behövande, oavsett deras stånd, kön eller ålder, varvid ensidigt ej må gynnas personer av viss politisk åskådning. Då professorskan Hamberg särskilt intresserade sig för fattiga inom nuvarande Högalids församling i Stockholms stad, böra behövande där särskilt komma i åtanke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emma Hambergs Minnesfond
Organisationsnummer:802006-6992
Adress:
  • Norlunds stiftelse
  • Tegnérgatan 28
  • 11359 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-3071381
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS