ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e. d. till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Sådan utdelning skall beslutas av stiftelsens styrelse och bör företrädesvis lämnas till Lutherhjälpen, Svenska Missionsförbundets mission i Indien, IM i Lund samt Föreningen Sankta Mariebebådelsekyrkan u.p.a. avseende sådan verksamhet som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning inom sjukvårdens verksamhet. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansäkan som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan.Stiftelsens ändamål förverkligas i första hand genom enligt vad ovan angives användande av avkastningen av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emma & Erik Granes Minne
Organisationsnummer:802008-3054
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS