ÄNDAMÅL

Den behållna årliga avkastningen skall användas till understöd åt de avkomlingar efter min faders föräldrar John Nonnen och Anna Mathilda Nonnen, född Lorent, eller efter min moders föräldrar, William Thorburn och Jessie Thorburn, född Macfie, elleravliden såsom avkomlings efterlämnade make eller maka, som kunna vara i behov av pekunier hjälp.Finnes bland avkomlingar till John Nonnen och Anna Mathilda Nonnen eller William Thorburn och Jessie Thorburn eller avliden sådan avkomlings make eller maka icke någon, som är i behov av understöd, eller behöver fondens hela avkastning icke tagas i anspråk för sådant ändamål, må pensionen åt Emma Elmqvist och/eller Johan Anderson ökas eller understöd givas annan eller andra hjälpbehövande personer av god karaktär t.ex, åt yngre person i behov av studiehjälp, sjukliga missionärer eller missionärers barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emily Egberta Nonnens Fond
Organisationsnummer:857500-0586
Adress:
  • Ganelius
  • Grimmeredsvägen 32 A
  • 426 69 Västra Frölunda
Telefonnummer:0708-247520
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 614 813 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS