ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas som resestipendium av styrelsen för Borgarskolan och handelsinstitutet för att årligen utdelas till vid någondera av dessa anstalter anställda lärare i främmande levande språk, med företräde för lärare i engelska och tyska, att av dem användas till vinnande av förkovran i respektive ämne genom språkstudier i det land, i vars språk de meddelar undervisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emil Mattons Resestipendiefond
Organisationsnummer:885000-8585
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 280 189 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS