ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta ifrågavarande kapital samt att varje år utbetala hela den behållna avkastningen till främjande av ungdoms utbildning samt vetenskaplig forskning genom utdelning med väl tilltagna belopp åt studerande ungdomar eller yngre forskare, som visat sig vara lämpade att erhålla högre och kvalificerad utbildning och som av ekonomiska skäl är i behov av bidrag eller understöd, varvid företräde skall lämnas dem, som studerar konsthantverk eller ägnar sig åt medicinsk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emil, Frida och Stina Hultstrands minnesfond II
Organisationsnummer:802426-7026
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS