ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fonden skall stå orörd under trettio år, varvid räntan tillägges kapitalet. Därefter skall inköpas för skogsplantering lämplig kalmark i den utsträckning, att av fonden återstå medel för verkställande av plantering å denna kalmark och för framtida rationell skötsel. Minst halva arealen av kalmarken skall vara belägen inom Norra Åsbo härad. När skogsplanteringarna börja lämna avkastning, skall två tredjedelar därav tilläggas fonden och en tredjedel varje jul utdelas som premium till mindre skogsägare inom fd Kristianstads län, som genom utmärkt skogsvård gjort sig därav förtjänta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond
Organisationsnummer:838200-0753
Adress:
  • Nya Torg 11
  • 24330 Höör
Telefonnummer:044-309 39 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS