ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till Linköpings stiftsråd för dess sjömansvård i stiftets hamnar och till Samarithemmet i Uppsala för dess verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emelie Bergströms Donationsfond
Organisationsnummer:825000-6650
Adress:
  • Danske Bank
  • Stiftelsetjänst, Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:031-360 99 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 973 384 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS