ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen skola förvaltas av Riseberga kyrkoråd och att den årliga räntan av tiotusen (10,000:-) kronor vid jultiden varje år av nämnda kyrkoråd jämte fattigvårdsstyrelsens ordförande i Riseberga socken, utdelas till i Riseberga församling under en följd av år boende personer, vilka äro kända för arbetsamhet och sparsamhet, och vilka fört en hederlig vandel samt haft huvudsaklig utkomst av jordbruk eller jordbruksarbete och icke åtnjutit fattigvård. Årliga räntan av övriga belopp, femtusen (5,000:-) kronor, få av kyrkorådet användas till prydandet av Riseberga kyrka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Emeli och Frans Lindau fond
Organisationsnummer:802478-2529
Adress:
  • Riseberga-Färingtofta församling
  • Box 98
  • 264 21 Klippan
Telefonnummer:0435-397 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 030 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS