ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål att varje år utbetala den behållna avkastningen, på sätt stadgas nedan under c) – e) ;c) av den behållna avkastningen skall årligen en tredjedel utbetalas för hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade på Gotlandfödda ynglingar, varvid företräde bör ges åt barn, som äro födda utom äktenskap; d) vad som må återstå av behållen nettoavkastning, sedan i punkt c) angiven betalning fullgjorts, skall utdelas till äldre, fattiga och verkligt behövande inom Gotlands och Västernorrlands län, varvid lytta och vanföra personer äga företräde; e) utbetalningar från stiftelsen skola ske efter notariatavdelningens eller den särskilt utsedda styrelsens bestämmande och – om i så finnes lämpligt – efter det att förslag inhämtats från de organisationer eller myndigheter, som notariatavdelningen eller styrelsen önskar sig till.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs Minne
Organisationsnummer:802002-1096
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS