ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst 1/10 avsatts till kapitalet, överlämnas till skolans (Göteborgs Högre Samskola) lärarekollegium eller till av kollegiet tillsatt nämnd att vid varje läsårs avslutning utdelas till en eller, när fonden i en framtid vuxit till ett större belopp, en eller flera elever. Vid utdelningen bör kollegiet iakttaga, att stipendium skall tilldelas elev, som avslutar sin skolgång i någon av avgångsklasserna, och som utmärkt sig för kunskaper, flit och gott uppförande i förening samt visat sig äga en god karaktär, samt att varje stipendium icke bör sättas lägre än att beloppet blir en verklig belöning för den, som erhåller detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa Schmidts Minnesfond
Organisationsnummer:857201-4887
Adress:
  • Göteborgs Högre Samskola
  • Stampgatan 13
  • 416 64 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-631905
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 325 694 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS