ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall ställas till frimurarelogens förfogande för hjälp till behövande ålderstigna eller sjuka änkor efter avlidna frimurarbröder i Skövde. Återstående avkastningsmedel får användas för att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, allt inom de båda Skövde-logernas verksamhetsområde,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa och Ragnar Selanders donationsfond
Organisationsnummer:857203-2764
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS