ÄNDAMÅL

Åttiofem procent av den behållna avkastningen skall årligen under juni månad såsom stipendier för deras vidareutbildning utdelas till begåvade och skötsamma – med företräde för handikappade – manliga och kvinnliga elever som erhållit slutbetyg från humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och ekonomisk linje – samtliga 3-åriga.Stipendierna skall delas ut av notariatavdelningen efter hörande respektive rekommendation av Chapmanskolans stipendienämnd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elof och Hilma Sunessons Stipendiefond
Organisationsnummer:835000-6212
Adress:
  • Handelbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS