ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall fördelas så, att c:a 25% utgives till forskning rörande handkirurgi, som bedrives vid eller i samråd med Universitetssjukhuset MAS i Malmö,c:a 25% utgives till forskning i ortopedi med inriktning på protesförhållanden också detta vid eller i samråd med Universitetssjukhuset MAS i Malmö och c:a 50% till verksamhet vid Botaniska Institutionen vid Universitetet – företrädesvis s.k. systematisk botanik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elly Olssons, Fjärdingslöv, fond för vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:845003-4122
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS