ÄNDAMÅL

Av minnesfondens årliga avkastning skall under mars månad påföljande år utgivas till Lutherhjälpen tjugo procent, till De Handikappades Riksförbund tjugo procent, till Svenska Kyrkans Missionsstyrelse tjugo procent och till Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse tjugo procent. Återstående tjugo procent av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalbehållningen i Minnesfonden. År 2030 skall Minnesfonden upplösas och återstående medel delas lika mellan ovan angivna förmånstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ellen Landeéns Minnesfond
Organisationsnummer:874001-1633
Adress:
  • Westra Wermlands Sparbank, Jur
  • Box 19
  • 671 21 ARVIKA
Telefonnummer:0570-84820
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:546 785 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS