ÄNDAMÅL

En tiondel av behållna avkastningen skall kapitaliseras. Återstoden av avkastningen skall tillfalla avkomlingarna efter Berndt Otto Lagergen och Märta Sofia Elvira Lagergren, f. Hahr.Såväl stipendier som understöd kan utgå, även om den sökandes ekonomi icke direkt nödvändiggör dylik hjälp. Hänsyn bör särskilt tagas till sjuklighet och motsvarande förhållanden. Intet hinder möter, att stipendium eller understöd utgår år efter år till samma person, så länge behov därav anses föreligga.Den del av avkastningen som ej tages i anspråk för stipendier och understöd enligt föregående bestämmelser skall i regel kapitaliseras, styrelsen dock obetaget att, om så anses av behovet påkallat, använda denna del av avkastningen till utdelning under närmast påföljande år för utdelning av stipendier och understöd.Stipendier och understöd skall, för den händelse inga avkomlingar finnas till de i § 5 nämnda personerna, tilldelas dels handikappade barn och ungdomar för främjande av deras vård,uppfostran och utbildning, dels behövande ålderstigna handikappade (främst rörelsehindrade) personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ella och Brita Ientzens stipendie- och understödsfond för avkomlingarna efter Bernt Otto Lagergren och Märta Sofia Elvira Lagergren, f. Hahr
Organisationsnummer:802018-2195
Adress:
  • Bo Ihrfelt
  • Murarstigen 12
  • 181 46 Lidingö
Telefonnummer:070-3808057
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS