ÄNDAMÅL

Min Behållna kvarlåtenskap skall avsättas till en fond under namn av ”Elisabet och Paulina Anderssons minnesfond”, som skall förvaltas av Vimmerby kyrkoråd. Fondens kapital (högst fem procent om året) jämte avkastning skall användas för underhåll och prydande av Vimmerby kyrka och S:t Johannes kapell ävensom anskaffning och underhåll av inventarier och inredning i nämnda kyrka och kapell.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabeth och Paulina Anderssons minnesfond
Organisationsnummer:833200-7957
Adress:
  • Vimmerby kyrkliga samfällighet
  • Kungsgatan 2
  • 598 35 VIMMERBY
Telefonnummer:0492-69778
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:94 547 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS