ÄNDAMÅL

De disponibla medlen får användas till stipendier åt församlingsbor, företrädesvis de som har anknytning till någon av Hedensbergs fideikomiss gårdar, dels för utbildning till tjänster inom sjukvård, socialvård eller kyrkligt diakonalt arbete, dels för deltagande i rekreationsresor, lägervistelser, husmorssemestrar och andra gemenskapsdagar som främjar kroppslig och mental hälsa.(Kammarkollegiets beslut den 9 juli 1980)Kammarkollegiet beslöt även att minst 1/10 av den årliga avkastningen skall läggas till fonden samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond
Organisationsnummer:878000-3714
Adress:
  • Västerås pastorat
  • Box 5
  • 721 03 Västerås
Telefonnummer:021-81 46 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:524 355 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS