ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska vid årsavslutningen med skolorna i församlingen utdelas såsom hjälp och uppmuntran till en medellös yngling, som på ett hedrande och utmärkt sätt fullgjort sin skolgång och står i begrepp att lära sig ett yrke till sitt framtida väl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabet Nathanssons fond
Organisationsnummer:802404-1694
Adress:
  • Vaxholms stad
  • 185 83 Vaxholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS