ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att minst en tiondel av avkastningen skall läggas till kapitalet. Återstoden utdelas därefter till fattiga sjuka i Helsingborg med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, dock ej om detta tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elis Wadsteins Donationsfond för fattiga sjuka
Organisationsnummer:843001-4830
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS