ÄNDAMÅL

Kommunstyrelsen skall handha den ekonomiska förvaltningen av fondens medel. Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Återstoden utgör disponibel avkastning. Den för utdelning disponibla avkastningen användes av fritidsnämnden för underhåll av den vidgade kommunens idrottsanläggningar efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974.Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elin och Johan Berns idrottsfond
Organisationsnummer:889200-0228
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:84 740 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS