ÄNDAMÅL

Av fondens medel skall den årliga avkastningen, sedan förvaltningskostnaderna bestridits, användas såluda: Först skall 10 procent av avkastningen läggas till kapitalet och sedan skall resterande 90 procent genom beslut av fondens styrelse användas för kyrkligt arbete bland ungdom, bosatt i den del av Partille församling, som f.n. utgöres av Partille kyrkobokföringsdistrikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elin Jonssons fond
Organisationsnummer:855100-7472
Adress:
  • Partille pastorat
  • Gamla Kronvägen 36
  • 433 33 Partille
Telefonnummer:031-3404230
E-post:partille@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:471 368 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS