ÄNDAMÅL

Avkastning skall utbetalas såsom stipendier eller understöd till kvinnliga gymnastikdirektörer. Sådana stipendier må givas i och för företagande av studieresor till vederbörandes utbildning, till understöd i och för rekreation vid försvagad hälsa eller efter sjukdom och till understöd och hjälp vid fall av ekonomiska svårigheter på grund av sjukdom eller ålderdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elin Falks Stipendie- och Understödsfond
Organisationsnummer:802000-8382
Adress:
  • Margaretha Norheden
  • Vinterbrinksvägen 55 1201
  • 133 32 Saltsjöbaden
Telefonnummer:08-7157340
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS