ÄNDAMÅL

[…] den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som av Uppsala universitet tillämpas vid förvaltning av stipendiefonder, skall användas för bestridande av hyreskostnader för ett möblerat studentrum, kallat Elias-Fries-rummet.[…] Stipendiat utses på det sätt Smålands nations statuter för bostadsstipendier angiva, därvid må dock iakttagas, att sökande, som är ättling till Elias Fries – nationens inspektor 1842 – 1850 och 1853 – 1858, tillerkännes företräde till rummet, därest han i övrigt väl fyller de uppställda villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elias-Fries-släktens stipendierum
Organisationsnummer:802426-6119
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS