ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta medel som tillskjutits stiftelsen i avsikt att främja forskning, utbildning, utveckling och information om elektronik och datateknik i första hand i Svängsta och i andra hand inom Karlshamns kommun.Stiftelsen skall därtill som aktieägare företräda stiftelsen i helägda och delägda verksamhetsbolag, samt verka för lokalisering till Karlshamns kommun av företag med anknytning till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta
Organisationsnummer:836200-8099
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Kommunledningsförvaltningen Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS